Funerària del Migjorn

Servei de trasllat intercomunitari i de trasllat internacional

Servei de recollida aeroportuària

A banda d’enviaments, també se’ns pot contactar per gestionar la rebuda de fèretres a la nostra província.

Coordinació amb l’assegurança de defunció estrangera

En cas que el difunt sigui de nacionalitat estrangera, comunicació al país d’origen de la defunció i gestió de la repatriació.

Coordinació amb l’agència de viatges
Comunicació constant amb l’agència de viatges de l’estat dels tràmits per coordinar amb la família la retornada al domicili.
Coordinació amb el consolat o ambaixada estrangera
Tramitació de la documentació administrativa necessària per a l’entrada del fèretre al país de destí.
Tramitació dels documents internacionals

Expedició de les Certificacions Internacionals de Defunció.

Important: En aquestes gestions no hi particien cap intermediari.

Tanatopràxia
Preparació sanitària del cos i acondicionament del fèretre per al trasllat.
Gestió de les condicions sanitàries per al trasllat
Tramitació de les autoritzacions sanitàries per al trasllat del cos.
Coordinació del vol de repatriació del difunt
Una vegada aconseguida tota la documentació necessària i preparat el cos sanitàriament per al trasllat, gestió del vol de repatriació.
Coordinació de l’enviament dels efectes personals del difunt i la documentació necessària
Els efectes personals del difunt poden viatjar amb la família o la persona sol·licitant del servei o amb el propi féretre.