Funerària del Migjorn

Serveis funeraris

Coordinació dels tràmits necessaris des del moment de l’avís de la defunció
Segons la voluntat del sol·licitant del servei, contactem amb totes les persones implicades amb el servei.
Tramitació dels documents administratius
 • Certificat Mèdic de Defunció
  Document signat pel metge que certifica la defunció on s’especifiquen les causes de la mateixa, la data i l’hora entre altres dades rellevants.
  Atenció: no és el mateix que el full d’atenció urgent. Aquest no té validesa legal, servirà per confeccionar el Certificat Mèdic de Defunció.
 • Llicència d’enterrament o incineració
  Expedida pel Registre Civil del municipi on s’ha produït la defunció.
 • Certificacions Literals i Internacionals de Defunció
  Expedides pel Registre Civil del municipi on s’ha produït la defunció.
 • Certificat de Darreres Voluntats
  Tramitable a partir dels 15 dies hàbils posteriors a la defunció.
 • Certificat de cobertura d’Assegurances de Defunció
  Tramitable a partir dels 15 dies hàbils posteriors a la defunció.
 • Baixa de la Seguretat Social
 • Tramitació de la prestació de viduïtat
 • Tramitació de la prestació d’orfandat
Recollida del difunt amb cotxe fúnebre

Els nostres vehicles ens permeten arribar a qualsevol lloc fàcilment, ja sigui dins un nucli urbà, a fora vila o en zones de muntanya.

Enferetrament

Oferim diversos models de fèretre que s’ajusten a les preferències i necessitats de cada cas.

Catàleg

Condicionament i tanatoestètica del difunt
Segons les disposicions del sol·licitant, el condicionament i tanatoestètica del difunt poden variar. Ens adaptem a la voluntat de cadascú.
Gestió de la vetlla
En cas que se’n vulgui fer, al tanatori que el sol·licitant elegeixi.
Conducció fins al tanatori o cementiri corresponent
Amb el mateix vehícle fúnebre emprat a la recollida.
Confecció d’esqueles
Dins el municipi on residia el difunt i a tots aquells que el sol·licitant consideri oportuns.
Repartiment d’esqueles
Dins el municipi on residia el difunt i a tots aquells que el sol·licitant consideri oportuns.
Gestió de la cerimònia religiosa
En cas que se’n vulgui celebrar, a l’església que el sol·licitant requerixi.
Gestió de flors i altres ornaments
Centres de flors per a la vetlla o l’enterrament, centres i ornaments per al fèretre, corones i altres arrenjaments florals.
Gestió de la destinació final del difunt (i trasllat si és necessari)
Enterrament, incineració, trasllat nacional o internacional.
Aixecament judicial
Desplaçament al lloc de la defunció, recollida del cos i trasllat a l’Institut de Medicina Legal per a la posterior autòpsia.