Funerària del Migjorn

Serveis complementaris i de cementiri

Recordatoris
En diversos formats, per oferir als assistents de la vetlla o funeral.
Llibres de firmes
Personalitzats, per depositar a la vetlla o funeral
Esqueles a premsa
Gestió de la publicació d’esqueles als mitjans de premsa escrita sol·licitats.
Cotxe d’acompanyament
En cas que algú no disposi de mitjà de transport per desplaçar-se a les instal·lacions on es trobi el difunt.
Càtering per a la vetlla
Únicament a les vetlles, per a la família o per a tots els assitents.
Música en directe

Únicament a les vetlles. Sempre que ens és possible, posem música gravada de fons addient a l’esdeveniment de què es tracta. Si se sol·licita amb antelació suficient, oferim la possibilitat de contractar música en directe.

Manteniment i neteja de sepultura
Manteniment i neteja anuals de la sepultura, tant internament com externa. Comunicació immediata dels problemes o deteriorament que hi pugui haver en el moment de la contractació i proposta de millora.
Recordatoris de pedra
Gravats en pedra de Santanyí, acer inoxidable o el material que se sol·liciti.
Fotos de porcelana
Disseny i confecció de fotos de porcelana, originals o modificades.
Manteniment de zona verda
En cas que la sepultura disposi de zona verda o que se’n vulgui afegir una, es pot contractar el seu manteniment per tal que sempre llueixi neta i cuidada.
Manteniment de columbari

Neteja de la part tant exterior com interior del columbari, així com dels elements annexos que pugui tenir (plaques, fotos, gerro d’acer, etc.).

Confecció d’altres elements per a la cripta
Cossiols, pasteres, copes, gerros d’acer inoxidable, etc.

Gestió de cementiris

Altres serveis de cementiri: inhumació, exhumació i reducció i incineració de restes.

A dia d’avui, gestionem el Cementiri i Tanatori Municipals de ses Salines sota una concessió administrativa de forma pràcticament integral: manteniment i millora de les instal·lacions del cementiri i tanatori, administració i gestió de tots els moviments d’inhumació i exhumació, etc.