Mini urna Saturnia

Característiques: material alabastre, alçada 7,5 cm i diàmetre 5 cm.