Mini urna Estany

Característiques: material estany, alçada 10,5 cm i diàmetre 8 cm